Over Jan Vrieland


Denkbeelden

Materie in verschillende Benadering 1 – 5

1. In materie ben ik altijd geïnteresseerd geweest, misschien ook omdat het zo ongenaakbaar kan zijn. Dat ervoer ik als kind vooral bij een grote rivierkei. Zo’n kei in je handen – zwaar, koud, hard, glad, ondoordringbaar – bracht me tot de vraag: wat zou er ín de kei zijn? Ik gooide hem in stukken. In de steen vond ik opnieuw steen. Niet dat me dat echt verbaasde, maar het stelde wel teleur. Ik had iets anders verwacht, iets wat ik niet kende.

2. Veel later hoorde ik van de ontdekkingen in de moderne natuurkunde. Daar deelde men materie niet één keer, men bleef delen, tot in het oneindige, tot daar waar materie en energie uitwisselbare grootheden bleken te zijn.

3. En nog weer later maakte ik het tot onderwerp van een serie tekeningen en schilderijen, waarin materie niet meer vanzelfsprekend is. (zoals in Energetisch veld, 1997)

4. Er heerste een strenge discipline op de Academie voor Beeldende Kunsten waar ik heb gestudeerd. Dat viel vooral op bij het tekenen en schilderen van stillevens: een kwestie van kijken en techniek. Uren achtereen naar afgedankte rommel kijken, waarvoor je in het dagelijks leven nooit enige aandacht zou hebben. De eis was heel nauwkeurig te kijken, zowel naar het grote geheel als naar de kleinste details – een kwelling – totdat, na anderhalf jaar ploeteren, een barrière plotseling werd doorbroken:

5. De oude rommel kreeg onverwacht betekenis door de achtergebleven sporen van gebruik, van leven.

Jan Vrieland

Beeldend Denken I

Als je een persoonlijke ervaring van de waarneembare werkelijkheid tot uitdrukking wilt brengen, ben je genoodzaakt het objectief aanwezige om te buigen naar een voorgesteld beeld van de werkelijkheid. De persoonlijke inbreng kan zo sterk zijn dat duidelijk te onderscheiden stijlen ontstaan.

In de hier opgenomen reproducties zijn globaal twee onderscheidingen aan te brengen: abstraherend en abstract.

Beeldend Denken II

Het liggend formaat* geeft het uitgangspunt aan. Het vlak van schildering stelt een energetisch veld voor met psychische energie. De verticale banen geven het bewustzijn aan. Het schilderij is een ervaringsveld met een open compositie, op grond waarvan het ver over zijn begrenzing is uit te breiden. Daarmee wordt de ervaring versterkt van een werkelijkheid die ruimte schept voor nieuwe ideeën.

* 80 x 100 cm, 100 x 140 cm, 150 x 210 cm, 200 x 280 cm, olieverf op linnen